Załączniki

Klub+ seniorpediaKlub+ i Klub instrukcje, pytania i odpowiedzi

Co to Klub+ i Klub?

 

Klub umożliwia osobom starszym indywidualnie lub w Klub+ organizacjom działającym na ich rzecz, korzystać z aplikacji w bardzo różnorodny i atrakcyjny sposób. Wszystko po to aby osoby starsze były bliżej siebie w świecie rzeczywistym i online.

 

Klub mogą mieć różną liczbę członków i korzystać z wielu funkcji:

 • aktywności grupowe na żywo np. grzybobranie, wycieczki, lecznicza moc natury
 • działanie na rzecz innych wolontariat, pomoc wzajemna,
 • opcje nałożenia filtrów w całej aplikacji aby mieć dostęp tylko do wybranych tematów, np. pokazuj tylko informacje o zdrowiu i naukowe
 • w klub+ nieograniczony dostęp do całej biblioteki aktywności i kursów
 • do założenia Klubu, nie są wymagane żadne zgody ani finanse,
 • do założenia Klub+ konieczne jest porozumienie z zakładającą je organizacją i wskazanie administratora/

 

Zasady działania Klubu

Co to jest Klub?

Kluby to funkcja, w której możesz rozmawiać, polecać treści i odbywać zajęcia online i na żywo ze znajomymi, sąsiadami lub z innymi osobami.

Istnieją 3 rodzaje Klubów:

 1. Zakładane przez Użytkownika 60+- otwarte: każdy może dołączyć
 2. Zakładane przez Użytkownika 60+ - zamknięte: tylko założyciel klubu może zezwolić Użytkownikom na dołączenie
 3. Klub+ opisane odrębnie, Zakładane przez lokalną organizację jak klub Użytkownika 60+, CAS, koło gospodyń wiejskich, przy parafiach, domach kultury. 

Zakładanie i likwidowanie Klubu

Kto może założyć Klub?

Użytkownik 60+ zakładający Klub otwarty (ogólnie dostępny)

Użytkownik 60+ zakładający Klub zamknięty

Jak utworzyć Klub?

Aby utworzyć Klub przez Użytkownika aplikacji, przejdź do menu górnego w zakładkę Kluby

Jak wyszukać lub przeglądać Kluby?

W menu górnym wejść w zakładkę kluby

Jak usunąć Klub Użytkownika 60+?

Możesz usunąć tylko założony przez siebie klub. Inne kluby usuwa tylko Administrator  z ramienia Stowarzyszenia Consensus

Co to jest Klub otwarty?

Każdy użytkownik Użytkownik 60+ Seniorpedia.pl może dołączyć do otwartego Klubu. 

Co to jest Klub zamknięty?

Osoby, które założyły Klub (Stowarzyszenie lub Użytkownik aplikacji) decydują, kto może dołączyć do zamkniętego Klubu.

Kluby zamknięte nie są ukryte przed czytaniem opisu i wyszukiwaniem.

Dołączanie i opuszczanie Klubów

Jak dołączyć do Klubu otwartego, zamkniętego?

Kliknij i wejdź, Poproś o możliwość dołączenia do Klub lub Klub+

Uwaga: jeśli jest to Klub zamknięty, administrator będzie musiał zaakceptować Twoją prośbę o dołączenie, zanim zostaniesz członkiem Klubu

Jak zaprosić Użytkowników do klubu?

Możesz zaprosić Użytkowników wysyłając do nich maile jeśli jesteś założycielem lub członkiem klubu otwartego

Jeśli Klub jest zamknięty, tylko jego administrator/założyciel może zapraszać do niego Użytkowników.

Jeżeli jesteś członkiem Klubu+ poproś o zaproszenie Administratora Klub+

Co zrobić jeżeli otrzymałem zaproszenie do klubu?

Jeśli zaproszono Cię do Klubu otrzymasz maila. Jeżeli jesteś zarejestrowany w Użytkownik 60+pedai połączysz się bezpośrednio z klubem jeżeli nie wcześniej się zarejestruj

Jak opuścić Klub?

W Klub+ poproś Administratora aby usunął Ciebie z listy członków Klub+.

Jeśli jesteś jedynym administratorem Klubu, musisz ustanowić innego członka administratorem i odebrać swoje prawa administratora, zanim będziesz mógł opuścić Klub. Alternatywnie możesz usunąć Klub.

Co się stanie, gdy opuszczę Klub Użytkownika 60+?

Po opuszczeniu Klubu nie masz już dostępu do zawartości Klubu; forum, kursów i webinarów. 

Czy mogę ponownie dołączyć do Klubu Użytkownika 60+?

Po opuszczeniu Klubu Użytkownika 60+ możesz ponownie dołączyć, wykonując czynność już opisane

Jak usunąć użytkownika z Klubu?

Użytkownik w każdej chwili może wyjść z Klubu założonego przez Użytkownika.

Tylko administratorzy Klub+ założonych przez organizację mogą usuwać członków. 

Zasady działania Klub+

Co to jest Klub+ prowadzony przez organizację?

To jest Klub prowadzony przez lokalną organizację działającą na rzecz osób starszych, posiadającą miejsce stacjonarnych spotkań i adres e-mail.

Do Klubu należą tylko Użytkownicy, zaproszeni przez tę organizację i zweryfikowani przez jej administratora.

Klub+ prowadzony przez organizację pozwala na szybkie przeniesienie zajęć prowadzonych stacjonarnie w Klubach Użytkownika 60+, przy parafiach i w innych miejscach do sieci na wypadek izolacji społecznej. Pomaga też w komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

Klub+ jest administrowany przez Użytkownika 60+, który udostępnia w Klub+ kursy i możliwość udziału w projektach.

Zakładanie, administrowanie i zamykanie Klub+

Jakie organizacje, mogą założyć Klub+?

Powstanie Klub+ inicjuje osoba 60+ lub organizacja

Umowę na prowadzenie Stowarzyszenie podpisuje z

 • Zakład pracy tworzący grupę dla pracowników 60+
 • Szkoła średnia tworząca grupę dla nauczycieli lub absolwentów 60+
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Organizacja pozarządowa prowadząca zajęcia na rzecz osób starszych
 • Organizacja samorządowa prowadząca zajęcia na rzecz osób starszych
 • Parafia
 • Koło Gospodyń Wiejkich

Jak zostać lub wyznaczyć administratora Klub+ lokalnej organizacji?

Uprawnienia Administratora Klub + nadaje Stowarzyszenie w chwili podpisania umowy. Najczęściej pierwszym administratorem jest reprezentujący organizację w umowie.

Będąc administratorem możesz ustanawiać kolejnych administratorów, ale to Ty jeżeli będziesz reprezentujesz organizację przed Stowarzyszeniem.

Dołączanie i opuszczanie Klub+

Jak dołączyć do Klub+ lokalnej organizacji?

 • Najpierw musisz mieć adres e-mail bo przez niego zostaniesz zaproszony
 • otrzymasz od nas pocztą e-mail
 • musisz być zarejestrowanym Użytkownikiem,
 • po pomyślnej weryfikacji dołączysz do Klub+.
 • jako członek możesz korzystać ze wszystkich funkcji Klub+

Jak zmienić lub opuścić Klub+ prowadzony przez lokalną organizację?

Aby opuścić organizację, musisz poprosić administratora wysyłając do niego wiadomość.

Czy w Klub+ mogą powstawać kluby zainteresowań ?

Wewnątrz klub+ działają wszystkie funkcje aplikacji, także kluby ale są one dostępne tylko dla członków Klub+

Regulamin dla Użytkowników klubów i Klub+

Użytkownik 60+ łączy ludzi o różnych przekonaniach, wykształceniu, płciach i zachęca do poznawania nowych umiejętności i poszerzania wiedzy oraz niesienia sobie pomocy.

Nie wyrażamy zgody na nawoływanie do nienawiści ani na jakiekolwiek formy dyskryminacji (rasowe, seksualne, wiekowe, religijne, polityczne czy wynikające z miejsca pochodzenia).

Wszyscy członkowie są proszeni o przestrzeganie prostych zasad:

Bądź sobą

 • Nie podszywaj się pod kogoś innego.
 • Nie zamieszczaj grafiki, która zawiera nagość lub może być obraźliwa dla innego Użytkownika aplikacji.

Nie zamieszczaj reklam

 • Nie reklamuj komercyjnych usług czy towarów.
 • Nie spamuj (prywatne wiadomości marketingowe są uznawane za spam).
 • Nie publikuj materiałów objętych prawem autorskim innych osób.
 • Nie publikuj prywatnych wiadomości od innych Użytkowników bez pozwolenia.
 • Nie przesyłaj tej samej wiadomości do więcej niż jednej grupy.

Organizuj tylko dobre aktywności

Prosimy o nie prowadzenie aktywności w zakresie: 

 • Każda forma hipnozy
 • Doradztwa w zakresie zarządzania finansami i ubezpieczeniami
 • Silnie upolitycznionych i konspiracyjnych
 • Używania narkotyków
 • Zachęcania do kontaktów intymnych

Dbanie o bezpieczeństwo Użytkowników

Pomóż nam zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności. Jeśli zauważysz, że inny Użytkownik narusza nasze wytyczne dla społeczności, możesz wysłać wiadomość na adres pomoc@seniorpedia.pl

Użytkownicy zgłoszeni z powodu naruszenia zasad

Wszystkie raporty zostaną przejrzane przez zespół Seniorpedia.pl. Członkowie, którzy naruszają nasze zasady należenia do społeczności, mogą być:

 • Tymczasowo zablokowani w publikacji
 • Usunięci z grupy
 • W skrajnych przypadkach trwale zablokowani w Seniorpedia.pl

Kliknij  w strzałkę po prawej stronie aby pobrać instrukcję  .Wolontariat instrukcje , pytania i odpowiedzi


Kliknij  w strzałkę po prawej stronie aby pobrać instrukcję  

Pomoc wzajemna instrukcje, pytania i odpowiedziRejestracja nowego użytkownika

Kliknij w strzałkę po prawej stronie aby pobrać instrukcję .Zaproszenia na konferencje, szkoleniaPoradniki
CAS Seniorpedia.pl

Instrukcja ObsługiUstawy

Kliknij po prawej stronie aby pobrać Wzajemnie damy radę„II Konferencja – „Seniorpedia.pl – Razem! Chętnie! Wzajemnie!” w roku 2023Media o nas

Kliknij po prawej  w ikonę Zrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał 


Kliknij po prawej  w ikonę Zrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał 


Kliknij po prawej  w ikonę Zrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał 


Kliknij po prawej  w ikonęZrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał 


Kliknij po prawej  w ikonęZrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał Zdrowiej z naturą

Kliknij po prawej  w ikonęZrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał 


Kliknij po prawej  w ikonęZrzut-ekranu-2024-01-18-123444 aby pobrać materiał Muzyka i Taniec Młodości